“When Kata is practised or performed, karateka are drawn together and united under the same banner – despite a world of religious, cultural and political differences.

This was the dream of Sosai Masutatsu Oyama; a world organisation of karate brought together and strengthened through Kata.”

Hanshi Steve Arneil

 

Dit is eveneens het doel van het Kata Team. In eerste instantie pakken we dit aan door alle clubs binnen onze federatie samen met elkaar te laten trainen. Op deze manier kunnen we niet enkel van elkaar leren, maar brengt het ons als karateka dichter bij elkaar. Vervolgens kunnen we dit pad verderzetten door met een team deel te nemen aan internationale wedstrijden om ook op die manier bij te leren en te verbroederen met karateka van over de ganse wereld.

Senpai Andy Vermeulen is sinds 1996 bezig met Kata competitie. Als één van onze gewezen internationale kata competiteurs neemt hij nu de training op van de internationale kata ploeg van BFKK.

“The heart of our karate is real fighting.

There can be no proof without real fighting.

Without proof there is no trust.

Without trust there is no respect.

This is a definition in the world of martial arts. 

-Mas Oyama- ”

 

Kumite is een zeer belangrijk onderdeel van onze sport. Maar zoals Sosai zelf zei, kan dit niet bestaan zonder vertrouwen en respect. Deze waarden willen we dan ook graag vertegenwoordigen. 

 

Onze internationale vechters krijgen alle kansen en het vertrouwen om hun carriere op de tatami naar een hoger niveau te brengen. Er worden op geregelde basis extra nationale trainingen gehouden en ook de deelnames aan allerhande kampen en seminaries in binnen- en buitenland worden ten volle gepromoot en georganiseerd. Op deze manier willen we onze vechters een zeer brede basis en een hele hoop ervaring mee geven om hun dromen waar te maken. Het enige wat daarvoor van hen terug gevraagd wordt is inzet. Zij zijn op de tatami de vertegenwoordiging van de ware spirit van full contact karate maar naast de tatami zijn zij ook een rolmodel voor de vechters die nog aan het begin van hun reis staan. Zo vormen zij mee de toekomst van van onze organisatie.

Senpai Filip Meinertzhagen is sinds 2015 bezig met Kumite competitie. Met de ervaring die hij als competiteur opdeed, zorgt hij voor de juiste training en begeleiding van de internationale kumite ploeg van BFKK.

Kyokushin karate staat bekend als de hardste vorm van karate ter wereld en dat vertaalt zich in de knock-out/knock-down regels die gehanteerd worden tijdens kumitewedstrijden.
 
Om alles in goede banen te leiden tijdens een wedstrijd zijn er steeds 5 scheidsrechters per tatami, 4 hoekrechters en een middenrechter. Een 6e man zorgt voor de opvolging en overview en dan heb je natuurlijk nog de toernooiverantwoordelijke die eindverantwoordelijk is.
 
Op de tatami staat de middenrechter tijdens een kumite-wedstrijd zeer dicht bij de vechters om nauwgezet de regels te handhaven. Om er echter zeker van te zijn dat vanuit elke hoek het kleinste detail opgevolgd wordt, zijn er vier hoekrechters die als extra ogen fungeren voor de middenrechter. Zij communiceren dmv een witte en rode vlag. Op die manier geven zij mee aan wanneer zij iets opgemerkt hebben. De middenrechter behoudt het overzicht van al deze communicatie en zorgt voor de gepaste actie en reactie op de mat. Op die manier wordt de waze-ari (half punt) of ippon (volledig punt) toegekend maar kunnen er ook strafpunten gegeven worden indien er verboden technieken worden toegepast.
 
Scheidrechters moeten heel wat regels grondig kennen, ze weten wat verboden en toegelaten technieken zijn en beheersen de japanse benamingen om iets aan te geven op de mat. Hier kom je niet onvoorbereid even met vlaggen zwaaien. Je moet met al je kennis op een fractie van een seconde de juiste beslissing nemen. Tenslotte hebben de deelnemers maanden gewerkt naar die ene wedstrijd. Je oordeel kan dus maar beter rechtvaardig en correct zijn!
 
Sensei Frank Van Tilburg en sensei Hans Broeckaert zorgen vanuit verschillende trainingssessies dat ons scheidsrechterskorp deze vaardigheden grondig beheersen. Tijdens deze sessies combineren we theorie met praktijk om iedereen zo goed mogelijk voor te bereiden. Een toernooi zelf is uiteraard dé plek om alles in de praktijk toe te passen én je te verbeteren want ook de beste scheidsrechters moeten scherp en alert blijven!

De landsafgevaardigden zijn verantwoordelijk voor de representatie van onze federatie in het buitenland, de wisselwerking met de wereldfederatie IFK in Engeland en de ondersteuning van de binnenlandse dojo's die bij ons aangesloten zijn.

Dat is een hele boterham en daarom doen ze dat ook met twee. Dat is redelijk uniek binnen de International Federation of Kyokushin waar er normaal slechts één landsafgevaardigde is.

De visie over internationale samenwerking vanuit de IFK naar de verschillende landen toe is redelijk eenvoudig. De IFK bevestigt de landsafgevaardigden die ze erkennen en heel het nationale beleid voor dat land wordt gedragen door deze personen. Zo behoudt ieder land zijn eigenheid en heeft de wereldorganisatie voor elk land ook één aanspreekpunt.

Het is dus erg belangrijk dat deze personen kunnen rekenen op een draagvlak vanuit alle aangesloten dojo's.

 

In België verdelen we dat dus over twee paar schouders:

 

Shihan Etienne van Holt

beschikt door jaren ervaring over een enorm internationaal netwerk en onderhoudt zo het contact met de buitenlandse dojo's;

zet zich ook in om startende dojo's te ondersteunen en zorgt ervoor dat deze qua karate een hoog peil bereiken;

neemt ook deel aan bijna alle examencommissies om ervoor te zorgen dat we blijven evolueren in de juiste richting.

 

Shihan Dave Geentjens

staat in voor de directe contacten met de wereldbond en zorgt ervoor dat we administratief in regel zijn met deze federatie;

zorgt ervoor dat nieuwe dojo's maximaal ondersteund worden op gebied van organisatie en administratie;

zoekt actief naar mogelijkheden om onze federatie binnen België te versterken.

 

 

 

Aangesloten bij
Evenementen
Kies je taal
NL
EN

© website powered by Twizzit.com