Het weekend van 4, 5 en 6 maart organiseerde Sutani Dojo namens BFKK(IFK Belgium) het jaarlijkse Winterkamp. We hadden de eer Shihan Janine Davies en Shihan Andrew Turner te ontvangen als gastlesgevers. Dit jaar mochten we leden uit negen dojo’s ontvangen, vanuit verschillende bonden: IFK België, IFK Nederland, IFK Frankrijk en Rengokai België. Het was een weekend van zware, uitdagende maar ook zeker leerrijke trainingen. Zaterdag lag de focus voornamelijk op kata en kihon, waar er zondag eerder kumite getraind werd. Bovendien zorgde een leuke avondactiviteit van het feestbestuur voor een mooi bonding moment tussen alle deelnemers. Op het einde van dit weekend werden er ook talrijke verdiende nieuwe graden uitgereikt. Sinds dit kamp is BFKK(IFK Belgium) eveneens twee nieuwe Shodans en één nieuwe Nidan rijker.


During the weekend of March 4, 5 and 6, Sutani Dojo organised the annual Winter Camp on behalf of BFKK(IFK Belgium). We had the honour to welcome Shihan Janine Davies and Shihan Andrew Turner as guest instructors. This year we welcomed members from nine dojo's, from different organisations: IFK Belgium, IFK Netherlands, IFK France and Rengokai Belgium. It has been a weekend of heavy, challenging but also very educational training. Saturday we mainly focused on kata and kihon, whereas Sunday was more set on kumite. On top of all thisn there was a fun evening activity, organised by the party committee which resulted in a nice bonding moment between all participants. At the end of this weekend many well-deserved new grades were awarded. This camp BFKK(IFK Belgium) has also gained two new Shodans and a new Nidan.