Home

Follow us:

vzw Belgian Federation of Kyokushin Karate

Waar staan wij voor!

Ifk - Belgium vzw heeft tot doel het promoten van Kyokushin Karate, volgens de tradities overgeleverd door zijn grondlegger Sosai Masutatsu Oyama. De aangesloten clubs te ondersteunen bij hun werking.


Situering IFK BELGIUM vzw binnen (inter)nationale organisaties


De grondlegger van het Kyokushinkai Karate was Sosai Masutatsu Oyama. Hij opende zijn eerste dojo in Japan in 1953 en richtte de International Karate Organization (IKO) op in 1964.

Na zijn overlijden in 1994 zijn er verschillende internationale organisaties ontstaan binnen het Kyokushinkai Karate.

Eén van die organisaties betreft de International Federation of Karate (IFK). Deze organisatie was reeds in 1991 opgericht door Hanshi Steven Arneil, één van Sosai Masutatsu Oyama’s oud leerlingen. De hoofdzetel van deze internationale organisatie bevindt zich in Groot-Brittanië. IFK BELGIUM vzw betreft een onderafdeling van het IFK.


What do we stand for!


Ifk-Belgium vzw aims to promote Kyokushin Karate, according to the traditions handed down by his founder Sosai Masutatsu Oyama. And support the affiliated clubs in their operation.


IFK BELGIUM vzw within (inter) national organizations


The founder of the Kyokushinkai Karate, Sosai Masutatsu Oyama, ppened his first dojo in Japan in 1953 and founded the International Karate Organization (IKO) in 1964.

After his death in 1994, several international organizations emerged within the Kyokushinkai Karate.

One of these organizations is the International Federation of Karate (IFK). This organization was founded in 1991 by Hanshi Steven Arneil, one of Sosai Masutatsu Oyama's former pupils. The head office of this international organization is located in Great Britain.

IFK-BELGIUM vzw is a subsection of the IFK.

Que représentons-nous?

IFK-Belgique as comme objectif la promotion du Kyokushin Karaté, selon la tradition passé par son créateur Sosai Matsutatsu Oyama.


Soutenir les clubs, qui sont branché, dans leur fonctionnement.

La situation du IFK BELGIUM vzw dans les organizations (inter)national

Le fondateur du Kyokushin Karaté etait Sosai Matsutatsu Oyama. Il a ouvért sont premier dojo au Japon en 1953 et a fondé L’organisation International du Karaté ( IKO) en 1964.

Aprés son déces en 1994 plussieurs organisations international se sont former dans le Kyokushin Karaté.


Une des organisations est la Federation International du Karaté(IFK). Cet organization est fondé par Hanshi Steve Arneil, un des apprentis de Sosai Matsutatsu Oyama. Le siège principal se trouve dans le Royaume-Uni. IFK Belgium vzw est un branchement de l’IFK.

Impressie


Winterkamp

Kanji_IFK


Open Belgian Championship


Nationale Training


Maatschappelijke zetel : Nieuwstraat 3 bus1, 2540 Hove

info@ifk.be

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Accepteren