Home

Follow us:

IFK-Belgium vzw

Waar staan wij voor!

Ifk - Belgium vzw heeft tot doel het promoten van Kyokushin Karate, volgens de tradities overgeleverd door zijn grondlegger Sosai Masutatsu Oyama. De aangesloten clubs te ondersteunen bij hun werking.

 

Situering IFK BELGIUM vzw binnen (inter)nationale organisaties

 

De grondlegger van het Kyokushinkai Karate was Sosai Masutatsu Oyama. Hij opende zijn eerste dojo in Japan in 1953 en richtte de International Karate Organization (IKO) op in 1964.

Na zijn overlijden in 1994 zijn er verschillende internationale organisaties ontstaan binnen het Kyokushinkai Karate.

Eén van die organisaties betreft de International Federation of Karate (IFK). Deze organisatie was reeds in 1991 opgericht door Hanshi Steven Arneil, één van Sosai Masutatsu Oyama’s oud leerlingen. De hoofdzetel van deze internationale organisatie bevindt zich in Groot-Brittanië. IFK BELGIUM vzw betreft een onderafdeling van het IFK.

 

What do we stand for!

 

Ifk-Belgium vzw aims to promote Kyokushin Karate, according to the traditions handed down by his founder Sosai Masutatsu Oyama. And support the affiliated clubs in their operation.

 

IFK BELGIUM vzw within (inter) national organizations

 

The founder of the Kyokushinkai Karate, Sosai Masutatsu Oyama, ppened his first dojo in Japan in 1953 and founded the International Karate Organization (IKO) in 1964.

After his death in 1994, several international organizations emerged within the Kyokushinkai Karate.

One of these organizations is the International Federation of Karate (IFK). This organization was founded in 1991 by Hanshi Steven Arneil, one of Sosai Masutatsu Oyama's former pupils. The head office of this international organization is located in Great Britain.

IFK-BELGIUM vzw is a subsection of the IFK.

Que représentons-nous?

Ifk - Belgium vzw heeft tot doel het promoten van Kyokushin Karate, volgens de tradities overgeleverd door zijn grondlegger Sosai Masutatsu Oyama. De aangesloten clubs te ondersteunen bij hun werking.

 

Situering IFK BELGIUM vzw binnen (inter)nationale organisaties

 

De grondlegger van het Kyokushinkai Karate was Sosai Masutatsu Oyama. Hij opende zijn eerste dojo in Japan in 1953 en richtte de International Karate Organization (IKO) op in 1964.

Na zijn overlijden in 1994 zijn er verschillende internationale organisaties ontstaan binnen het Kyokushinkai Karate.

Eén van die organisaties betreft de International Federation of Karate (IFK). Deze organisatie was reeds in 1991 opgericht door Hanshi Steven Arneil, één van Sosai Masutatsu Oyama’s oud leerlingen. De hoofdzetel van deze internationale organisatie bevindt zich in Groot-Brittanië. IFK BELGIUM vzw betreft een onderafdeling van het IFK.

 

Impressie

 

Winterkamp

Kanji_IFK

 

Open Belgian Championship

 

Nationale Training

 

Maatschappelijke zetel : Boskouter 38 te Zwijndrecht

info@ifk.be